bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Outplacement traject

Van werk naar werk 

Sterke focus op maatwerk:

De doelen en uitgangspunten voor ons outplacement traject vragen meestal om een sterke focus om individueel maatwerk. Dit stelt eisen aan de intake en het aanbod voor persoonlijke ontwikkeling. Concreet zou dit bv. kunnen betekenen dat voor de ontwikkeling een groepstraining minder geschikt zal zijn en er eerder de keuze gemaakt wordt om dit in een 1 op 1 traject aan te bieden. Specifieke ontwikkeling op hardskills zal bijvoorbeeld separaat geïnventarisserd moeten worden. Met behulp van een co-creërende aanpak met de deelnemers zullen we hierin altijd maatwerk leveren.

 
Visie op outplacement:

Onze visie heeft zowel betrekking op de inhoud van onze programma’s als op de manier waarop ze worden uitgevoerd. Wij zetten in op het vermogen om te kunnen verbinden, binnen de samenwerking creatief zijn speelt een grote rol als het gaat om zelfredzaamheid en flexibiliteit. In het programma werken we samen met verschillende, coaches, trainers en loopbaanbegeleiders met diversiteit in kennis en ervaring. Zo zorgen we voor een goede fit tussen deelnemer en begeleiding.


Vraag arbeidsmarkt:

In het outplacement traject is het aanboren van nieuwe markten, banen en mogelijkheden belangrijk. Het vinden van een functie in de branche/bedrijfstak, waarin men werkzaam was, is niet altijd vanzelfsprekend. Dit geld ook voor het niveau, salariëring, status en duurzaamheid van toekomstige dienstverbanden.

Medewerkers worden in toenemende mate gevraagd zich als ondernemende, communicatieve, samenwerkende en innovatieve professionals te gedragen. Het vermogen tot verbinding maken, motivatie om zich verder te ontwikkelen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, creativiteit en flexibiliteit worden door bovengeschetste veranderingen steeds belangrijker.

 
Netwerk:

Reynaarde beschikt over een breed netwerk aan klanten. Bij het outplacement traject zullen wij ons netwerk actief inzetten bij de bemiddeling van de deelnemers

  

Inhoudelijke algemene doelen bij outplacement

 • Mentale en fysieke fitheid, specifiek verwerking van verlies van werk
 • Zelfredzaamheid en persoonlijke regie, aandacht voor weerstand
 • Ontwikkeling van creativiteit, flexibiliteit en constructief denkvermogen
 • Helder zelfbeeld in relatie tot de arbeidsmarktkansen
 • Testen en ontwikkeling van benodigde softskills
 • Testen en ontwikkelen van de benodigde hardskills 

 


Individuele begeleiding

De begeleiding draait om het individu en niet iedereen heeft dezelfde begeleiding nodig. Daarom bieden we na de intake iedereen een eigen plan van aanpak aan. Uit ervaring weten we dat de deelnemers grofweg als volgt zijn in te delen:

Mensen die geen behoefte hebben aan begeleiding

 

 • Deze groep mensen hebben geen interesse in outplacement en zien wij dus ook niet.


Mensen die behoefte hebben aan korte begeleiding, een enkele keer een gesprek en een losse training. Deze groep mensen heeft interesse maar wil vooral zaken zelf oppakken, dus begeleiding ‘wanneer ik dat wil’. Denk hierbij aan de volgende vragen:

 • Een opfriscursus: “Hoe ging dat solliciteren ook alweer?
 • Kort traject of losse trainingen: het maken van loopbaankeuzes, pitch, cv, motivatiebrief, LinkedIn, jobhunten en een sterk sollicitatiegesprek voeren.
 • Coaching om focus te krijgen op de eigen loopbaan: “wat wil en kan ik eigenlijk?”

Mensen die goed voorbereid willen solliciteren dus alle relevante sollicitatietrainingen willen volgen en daarna zelfstandig van start gaan. Deze groep mensen willen alle hulp aanpakken die ze maar kunnen krijgen. Denk hierbij aan:

 • Medewerkers die echt zwaar moeten rouwen en daarna pas de energie hebben om die sollicitatietrainingen te willen volgen en hulp zoeken bij het daadwerkelijk solliciteren zodat ze kunnen vragen en sparren: ‘doe ik het wel goed zo? Kun je mijnog even hierbij helpen?’ enzovoorts.

 

De door Reynaarde voorgestelde aanpak:

 
Stap 1. Intake

Tijdens de intake maken coach en medewerker kennis met elkaar. De coach analyseert welke behoefte iemand heeft aan begeleiding. Hieruit komt een individueel voorstel.

Als we tijdens het traject merken dat behoeften verschuiven, dan willen wij daarin voorzien en is er overleg met de opdrachtgever. Onze ervaring is dat we er altijd samen uitkomen.


In de intake doen de deelnemers de Loopbaanscan. De Loopbaanscan is een integraal testprogramma bedoeld voor loopbaanadvies. Het biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’. De Loopbaanscan combineert de volgende gevalideerde en betrouwbare testen:

 • Werkgerelateerde Persoonlijkheids Vragenlijst  (WPV)
 • CarrièreWaarden (CW)
 • Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS)
 • Competentie Zelfbeoordeling
 • Arbeidsmarktkansen

 

Rapportage

In de rapportage is een uitgebreide competentieanalyse toegevoegd. In deze analyse worden allereerst de competentiescores van de kandidaat op basis van het persoonlijkheidsprofiel (talent) en de zelfbeoordeling met elkaar vergeleken. Om tips te geven voor de ontwikkeling van de competenties van de kandidaat, wordt aan in de rapportage, per competentie, ontwikkeltips gegeven.

 
Inhoud rapportage van de Loopbaanscan
A1. Wie ben ik?
A2. Wat wil ik?
A3. Wat kan ik?
B1. Competentieanalyse
B2. Ontwikkelsuggesties

 


Stap 2. Begeleidingsvoorstel

Op basis van de intake doen we per individuele medewerker een begeleidingsvoorstel. Medewerker en werkgever dienen in te stemmen met het begeleidingsvoorstel.

 


Stap 3. Start persoonlijk traject en het zoeken naar geschikte baan.

Alle medewerkers starten met hun coaching. Tijdens de coaching bespreken we de concrete invulling van hun eigen plan van aanpak zodat ze goed weten hoe het programma van coaching, training en jobhunting eruitziet.


De jobhunters gaan ook al snel aan de slag om direct relevante netwerken en concrete banen in kaart te brengen. Dit zorgt er voor dat medewerkers die al snel aan de slag willen met het solliciteren gelijk concrete mogelijkheden krijgen en na het goed voorbereiden op het solliciteren ook direct kunnen solliciteren. De groepen die later beginnen aan jobhunting profiteren hiervan mee. 


Stap 4. Afronding traject & nazorg

Zodra de medewerker een baan heeft gevonden is dat goed nieuws; de begeleiding stopt dan niet direct. Medewerker kan nog steeds te rade gaan om te sparren over vraagstukken die bij de nieuwe werkgever optreden.

 

Diensten

Na de intake doen we, rekening houdend met individuele behoefte, voor alle deelnemers een individueel voorstel. In dit voorstel zullen één of meerdere van de onderstaande diensten worden meegenomen

 • 1-op-1 loopbaancoaching (per sessie)
 • Training  mijn motivatie (3 uur)
 • Training cv en motivatiebrief (3 uur)
 • Training Linkedin en jouw persoonlijke jobmarketing (3 uur)
 • Training professionele gespreksvoering (het netwerk- en sollicitatiegesprek, 3 uur)
 • De sollicitatiebootcamp (2 dagdelen)
 • Groepssessie jobhunting (per dagdeel)
 • Focus op jouw baan (4 vervolgsessies)
 • Jouw Teamrol (test en nabespreking)

   

Voorbeeld traject:

Investering persoon X:

 • Intake (incl. à 125,-) en Loopbaanscan (à 89,-) €    214,00
 • 4 x loopbaancoaching (1,5 uur à 125,- per uur) €    750,00
 • Training CV en motivatiebrief €    165,00
 • Sollicitatiebootcamp (2 dagdelen) €    495,00
 • 4 x Focus op je loopbaan (1,5 uur à 125,- per uur) €    750,00

€ 2.374,00

Genoemde prijzen zijn exclusief btw, en eventuele reiskosten en inclusief gebruik van competentieset, methodieken en modellen.

 

Samenwerking

Voor al ons advies kan de organisatie gebruik maken van de door ons ontwikkelde methoden, trainingen en modellen. Veel hebben wij, voor iedereen toegankelijk, al gedeeld op onze website. Wij zijn er van overtuigd dat het succes van ons advies niet alleen zit in onze kennis en ervaring, maar vooral in ons vermogen om samen met de klant te werken naar een goed resultaat en ons vermogen om maatwerk te leveren.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op