bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

MDI

Inleiding
Om inzicht in te krijgen in gedrag, kunt u het MDI-profiel als snel, en betrouwbaar instrument (de validiteit van de MDI-gedragsanalyse ligt rond de 90%!) inzetten. Het MDI-profiel geeft inzicht in ieders individueel gedrag. Het resultaat geeft veel input voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

MDI-gedragsanalyse
Wat is nu MDI? MDI staat voor Management Assessment Instrument. De MDI-gedragsanalyse en vertelt hoe de deelnemer handelt, hoe hij/zij zich gedraagt. Het geeft een helder beeld van de manier waarop de deelnemer zaken benadert en de wijze waarop hij/zij op de omgeving reageert. Een MDI-gedragsanalyse is geen test. Gedrag is immers niet goed of fout. Elke gedragsstijl heeft, afhankelijk van de situatie, zijn sterke en aandachtspunten. MDI analyseert de vele combinaties en hoe sterk zij het gedrag beïnvloeden.

De analyse bestaat uit een rapportage met een individuele beschrijving en een grafische voorstelling die inzicht geeft in de specifieke kenmerken en gedragsstijl van de deelnemer.

Invullen van de MDI –vragenlijst
U krijgt de MDI-vragenlijst via de mail. Na het lezen van de handleiding vult u het formulier in (duur maximaal 15 minuten). Na invulling wordt het ingevulde vragenformulier teruggemaild.

Uitwerken van de profielen
Uw profiel wordt uitgewerkt. Op grond hiervan worden de individuele nabesprekingen voorbereid. Tevens worden belangrijke adviezen en conclusies geformuleerd.

Nabespreken
De rapportage wordt individueel nabesproken gedurende 1 uur.

Kosten

Voor een overzicht van de kosten klikt u op tarieven.

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op