REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

NVVK Ontwikkelassessment

Door uw competenties in beeld te brengen, kunt u deze gericht inzetten en versterken. Het Ontwikkelassessment biedt een sterkte-zwakte analyse waarmee u concrete handvatten krijgt om uw veiligheidskundige competenties verder te ontwikkelen.

Doel van het assessment

De NVVK stelt zich primair ten doel om de ontwikkeling van de veiligheidskunde te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de vakkennis van haar leden. De NVVK heeft daarom op basis van inventarisatie bij leden, werkgevers en ander belanghebbenden uit de beroepspraktijk besloten haar huidige register te professionaliseren.

Waarom professioneel register?

De NVVK stelt zich op het standpunt dat het vakmanschap aantoonbaar moet worden geborgd naast andere aspecten zoals het toetsen van vakkennis. De NVVK heeft het vakmanschap onderbouwd door uitgebreid de competenties te onderzoeken én vast te stellen met de werkgevers uit de beroepspraktijk.

NVVK Register Veiligheidskundigen

Dit heeft er toe geleid dat de NVVK heeft besloten tot

 • het opstellen van een profiel voor de veiligheidskundige dat bijdraagt aan een beter functioneren van de Veiligheidskundigen in het vakgebied en
 • het opzetten van een professioneel register van Veiligheidskundigen.

 

Het NVVK Register Veiligheidskundigen heeft tot doel de professionele ontwikkeling van de veiligheidskundige te verbeteren en te waarborgen.
Het profiel van de veiligheidskundige is opgesteld in samenspraak met werkgevers uit klein, middel en zeer groot MKB, multinationals en overheden van branches waar relatief veel Veiligheidskundigen werkzaam zijn. 

Het ontwikkelassessment

Een van de eisen om in het register te worden toegelaten is het volgen van een ontwikkelassessment Het assessment bestaat uit een (online) test gedeelte en een ontwikkelgesprek met een assessor. Hiervan ontvangt u een rapport en een samenvatting die u kunt indienen bij de NVVK t.b.v. opname in het register. In het assessment krijgt u inzicht in o.a. uw persoonlijkheid en de wijze waarop de belangrijkste competenties verder ontwikkeld kunnen worden. 

Online test

In de online test zijn de volgende vragenlijsten opgenomen:

 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Drijfveren/motivatievragenlijst
 • Screening werk- en denkniveau
 • Competentie-indicator

Nagesprek en Aanbeveling

Na de test vind er een nagesprek (ontwikkelgesprek) met u plaats. U krijgt uitleg over de testuitslag en hoe deze te interpreteren. Vervolgens worden de belangrijkste conclusies met u doorgenomen. In het gesprek krijgt u inzicht in uw ontwikkelpotentieel en de wijze waarop de belangrijkste competenties verder ontwikkeld kunnen worden. Ook worden eventuele beperkingen besproken. 

Kosten

De kosten voor het assessment bedragen in zijn totaliteit € 175,- excl. BTW. (algemene voorwaaden). Hiervoor ontvangt u inloggegevens om de online test te maken, heeft u een ontwikkelgesprek met de assessor en ontvangt u een uitgebreide rapportage.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor het ontwikkelassessments van de NVVK door een mail te sturen naar test@reynaarde.nl met vermelding van de volgende gegevens:

 1. Naam:
 2. E-mail:
 3. Telefoon:
 4. Test: Ontwikkelassessment NVVK
 5. Wel/geen lid NVVK:
 6. Factuurgegevens
 7. Factuurnaam:
 8. Factuuradres:

U ontvangt van ons binnen vijf werkdagen bericht over de planning van het assessment.

 

 

printen