REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein: Vrijheid

Vrijheid als anker (Autonomie en Onafhankelijkheid)

Dit speelt een rol waneer je slecht tegen procedures, vaste werktijden en opgelegde normen kunt. Deze mensen ontdekken, waar zij ook werken, dat zij een sterke behoefte aan vrijheid hebben. Ze willen de vrijheid om dingen op hun eigen manier te doen. ledereen heeft behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid , maar bij mensen met dit anker betekent het dat er een overheersende behoefte is om kapitein van het eigen schip te zijn. Deze mensen vind je met name terug in beroepen als leraar/lerares en allerlei adviseursfuncties.


Maar ook in grote organisaties kom je ze tegen, bijvoorbeeld in situaties waar voornamelijk gekeken wordt naar het resultaat en niet naar de manier waarop dat resultaat tot stand komt; het zijn functies waarbinnen individuen een grote vrijheid van handelen hebben. Voorbeelden hiervan zijn specifieke banen bij ingenieurs-bureaus, onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen, verkoop- en marketing afdelingen.

Iemand die 'vrijheid' als loopbaananker heeft moet een managementbaan goed analyseren, omdat er grote verschillen bestaan wat betreft vrijheid en onafhankelijkheid in managementbanen. Veel midden-managers klagen dat ze weinig vrijheid hebben en dat er voor veel aspecten van hun functie een veelheid aan voorschriften bestaat.


In hogere managementbanen zoals regio-directeur, hoofd van een divisie of hoofd van een dienst, bezit men meestal grote vrijheid van handelen terwijl managementfuncties op een hoofdkantoor weer beperkter zijn wat de vrijheden betreft. Voor mensen met dit loopbaananker is het bij een volgende stap in hun loopbaan belangrijk om goed te onderzoeken in hoeverre die volgende stap hen voldoende vrijheid en onafhankelijkheid kan (blijven) bieden.

printen

Neem direct contact met ons op