REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Loopbaanankers Schein: Uitdaging

Ideaal als anker (Dienstverlening Toewijding aan de zaak)

Er zijn mensen die een beroep kiezen vanuit hun idealisme of overtuiging. Zij zijn georiënteerd op de waarden en normen die ze met dat beroep kunnen uitdragen of waarmaken. Zij zijn veel minder georiënteerd op hun talenten of het vakgebied op zich. De meest duidelijke voorbeelden vind je in de 'helpende' beroepen als verpleegster, arts, onderwijzer, sociaalwerker of therapeut.

Waarden als 'met mensen werken' of 'de mensheid dienen' of 'het land van dienst zijn', kunnen belangrijke bronnen zijn van waaruit mensen hun loopbaananker opbouwen.


Het is niet zo, dat alle mensen in dergelijke beroepen dit uit idealisme, motivatie of overtuiging doen. Er zijn bijvoorbeeld veel artsen die voor de loopbaan gekozen hebben vanwege de technische vaardigheid ('expert' als anker) of vanwege het feit dat ze onafhankelijk kunnen werken of vanwege de financiële zekerheid.

Zo kunnen mensen met 'ideaal’ loopbaananker, ook kiezen voor een managementbaan of voor een baan in het zakenleven. Zoals de ingenieur die zich identificeert met zijn product en voor het bedrijf blijft werken zolang hij aan dat specifieke product kan werken. Of de personeelsmanager die voor het personeelswerk kiest om mensen te kunnen helpen


Mensen met dit loopbaananker werken in een specifieke baan uit overtuiging voor een bepaald onderwerp, zaak, idee of product. Er zijn mensen met dit anker die een nieuwe organisatie opgezet hebben, niet zozeer vanwege 'de nieuwe onderneming' maar vanwege het belang van de zaak (milieuorganisaties of organisaties voor mensenrechten, dierenrechten en degelijke).

printen

Neem direct contact met ons op