bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Quickscan assessment

 

Opzet quickscan assesment:

- Telefonische intake

- Tests

  • De motivatietest (online)
  • De persoonlijkheidstest (online)

- Gestructureerd competentie interview

- Conclusie en advies door de assesor

- Het rapport 

 

Quickscan:

Om een eerste indruk bevestigd te krijgen kan je gebruik maken van onze Quickscan. Hiermee wordt de kandidaat in een kort assessment getest op zijn drijfveren en ambities en zijn (talent)competenties. Naast het maken van de test neemt het assesment ca. 1,5 uur in beslag. 

 

Kosten:

klik op tarieven.

 

Onderdelen van Quickscan:

Intake

Kennismaken en het doel van het assesment bepalen.

 

Tests

  • De motivatietest:

deze test de drijfveren van de kandidaat in relatie tot het werk. De centrale vraag is welke drijfveren een dominante rol spelen in de werkmotivatie. Daarnaast vult u een persoonlijkheidsvragenlijst in over het type persoonlijkheid dat u het beste beschrijft. In de deze vragenlijst geeft u een rangordebeoordeling aan verschillende stellingen. Hierbij wordt u niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar wordt gekeken naar welk type het sterkst aanwezig is binnen uzelf.

 

  • De persoonlijkheidstest:

Bij het persoonlijkheidonderzoek scoren we de kandidaat op systematische, controleerbare wijze op karaktereigenschappen, door het toeschrijven van gedrag door de kandidaat. Dit gedrag is in de eerste vragenlijst gekoppeld aan eigenschappen (stabiliteit, altruïsme, consciëntieusheid, extraversie, openheid voor ervaringen). Ook nu worden de scores afgezet tegen vergelijkbare groep mensen.

Anders dan bij competenties zien we een combinatie van collectieve en individuele kennis, vaardigheden, eigenschappen en motivatie waarmee iemand in staat is een bijdrage te leveren aan de resultaten van vandaag en de veranderingen van morgen.

De capaciteitentest meet de relatieve voorkeur voor verschillende
soorten gedrag.

Daarnaast vult de kandidaat een persoonlijkheidsvragenlijst. In de deze vragenlijst geeft de kandidaat een rangordebeoordeling aan verschillende stellingen. Dit word niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar er wordt gekeken welk type het sterkst aanwezig is.

 

Gestructureerd competentie interview

Een competentiegericht interview maakt integraal deel uit van ons assessment center. In dat interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt ook uitgebreid stilgestaan bij je ervaring, de motivatie en ambities.

 

Conclusies en advies door de assessor

In het gesprek met de adviseur worden gedrags- en situatiegerichte vragen gesteld. Hiermee wordt het beeld dat geschept wordt doormiddel van de tests en vragenlijsten aangescherpt en kunt u zelf uw krachten en aandachtspunten aangeven. Aan het einde van de test wordt u gevraagd wat uw ideeën en bevindingen over de Quickscan zijn. U geeft een zelfreflectie op uw prestaties.

 

Het rapport

Van de adviseur krijgt u de uitslagen van de verschillende test mee. Indien gewenst krijgen zowel de opdrachtgever als u zelf hiervan een exemplaar, tenzij u daar bezwaar tegen hebt.

 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wij wensen u veel succes met uw quickscan!

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op