bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Quickscan assessment

Om een eerste indruk bevestigd te krijgen kunt ook gebruik maken van onze Quickscan. Hiermee wordt de kandidaat in een kort assessment getest op zijn drijfveren en ambities en zijn (talent)competenties.

Drijfveren en ambities

De kandidaat wordt in het assessmentgesprek gevraagd een drijfveren test te doen. Tijdens het gesprek vind hiervan de evaluatie plaats en na het gesprek wordt deze in een kort rapport verstuurd.

(talent)Competentietest

Voorafgaande aan het assessmentgesprek wordt de kandidaat gevraagd om een online Competentietest te maken. De resultaten worden in het Quiscan assessmentgesprek geëvalueerd met de kandidaat en afgezet tegen het gewenste competentieprofiel.

Kosten: klik op tarieven.

-----------------------------------------------------------------------------------

Onderdelen van Quickscan:

  • Competentiegericht interview

Een competentiegericht interview maakt integraal deel uit van ons assessment center. In dat interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt ook uitgebreid stilgestaan bij je ervaring, de motivatie en ambities.

  • Capaciteitentests

Tijdens het assessment center maakt u een aantal capaciteiten- of intelligentie(sub)tests. Intelligentie is een verzameling specifieke vermogens, die niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar
te maken hoeven te hebben. We kijken alleen naar voor de functie relevante onderdelen van de intelligentie. Uw testresultaat wordt afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbare groep mensen. Alleen dan kunnen we wat zeggen over de betekenis van uw individuele score.

Onderdeel van de capaciteitentest zijn: De competentietest: deze meet of de geschiktheid voor de competenties die vereist zijn voor de functie of de talentcompetenties van de kandidaat. Deze laatste zijn de competenties waarin de kandidaat in excelleert.

De motivatietest: deze test de drijfveren van de kandidaat in relatie tot het werk. De centrale vraag is welke drijfveren een dominante rol spelen in de werkmotivatie. Daarnaast vult u een persoonlijkheidsvragenlijst in over het type persoonlijkheid dat u het beste beschrijft. In de deze vragenlijst geeft u een rangordebeoordeling aan verschillende stellingen. Hierbij wordt u niet afgezet tegen een vergelijkbare groep mensen, maar wordt gekeken naar welk type het sterkst aanwezig is binnen uzelf.

Een drijfverentest

  • Gesprek met een adviseur

In het gesprek met de adviseur worden gedrags- en situatiegerichte vragen gesteld. Hiermee wordt het beeld dat geschept wordt doormiddel van de tests en vragenlijsten aangescherpt en kunt u zelf uw krachten en aandachtspunten aangeven. Aan het einde van de test wordt u gevraagd wat uw ideeën en bevindingen over de Quickscan zijn. U geeft een zelfreflectie op uw prestaties.

  • Het rapport

Van de adviseur krijgt u de uitslagen van de verschillende test mee. Indien gewenst krijgen zowel de opdrachtgever als u zelf hiervan een exemplaar, tenzij u daar bezwaar tegen hebt.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wij wensen u veel succes met uw quickscan!

printen

Neem direct contact met ons op