REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

360 graden feedback online

Met behulp 360-graden feedback module bent u in staat om een 360-graden beoordeling uit te voeren. U kunt in het beoordelingsformulier aangeven wie u wilt betrekken bij de beoordeling. Dit kunnen directe collega´s, leidinggevenden, klanten of zelfs mensen uit de privéomgeving van de medewerker zijn. Onze 360-graden tool geeft u hierdoor een objectief beeld van het functioneren en potenties van uw medewerkers.

360 graden model reynaarde talentontwikkeling beoordelen1

Rapport

In het 360-graden rapport ziet u in één oogopslag de gemiddelde beoordeling. U kunt ook de beoordelingen van alle individuele beoordelaars raadplegen.


Toepassingen

Het 360-graden rapport kan los afgenomen worden of geïntegreerd worden in Lucas Talentmonitor. Het kan bijvoorbeeld dienen als een beoordeling, als de voorbereiding van een functioneringsgesprek of het uitgangspunt vormen voor een POP-gesprek (Persoonlijke Ontwikkeling Plan). 

printen