REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Uitgebreid onderzoek en assessment center

Via een uitgebreid onderzoek en assessment center beoordelen wij de functiegeschiktheid van een kandidaat. Wij doen dit op basis van door u aangegeven competenties of functie-eisen. Op grond daarvan wordt een testprogramma samengesteld dat bestaat uit een gestructureerd interview, capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijsten en een aantal assessmentopdrachten. Voorbeelden van assessmentopdrachten zijn gesprekssimulaties met een acteur en een postbakoefening. Iedere assessmentopdracht wordt afgesloten met een nabespreking waarin de insteek en keuzes van de kandidaat worden geëvalueerd.

Een uitgebreid onderzoek en assessment center levert ook een uitgebreid rapport op, vergezeld van een eindadvies en ontwikkelingssuggesties aan de betreffende kandidaat. Bij voorkeur binnen 24 en uiterlijk 48 uur na het onderzoek vindt een terugkoppeling van de resultaten plaats aan de kandidaat, en na zijn of haar akkoord worden de testresultaten ook aan u als opdrachtgever doorgegeven.

 

Kosten: klik op tarieven.

-----------------------------------------------------------------------------------

Onderdelen van het Uitgebreide onderzoek en assessment center:

 

  • Gestructureerd competentie interview

Een competentiegericht interview maakt integraal deel uit van ons assessment center. In dit interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt uitgebreid stilgestaan bij de ervaring, de motivatie en ambities van de kandidaat.

 

  • Capaciteitentests

Tijdens het uitgebreid onderzoek en assessment center maakt de kandidaat een aantal capaciteiten- of intelligentie(sub)tests. Intelligentie is een verzameling specifieke vermogens, die niet noodzakelijkerwijs iets met elkaar te maken hoeven te hebben. We kijken hierbij alleen naar voor de functie relevante onderdelen van de intelligentie. Het testresultaat wordt afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbare groep mensen. Alleen dan kunnen we wat zeggen over de betekenis van de individuele score.

 

  • Persoonlijkheidsvragenlijsten

Bij het persoonlijkheidonderzoek scoren we de kandidaat op systematische, controleerbare wijze op karaktereigenschappen, door het toeschrijven van gedrag door de kandidaat. Dit gedrag is in de eerste vragenlijst gekoppeld aan eigenschappen (stabiliteit, altruïsme, consciëntieusheid, extraversie, openheid voor ervaringen). Ook nu worden de scores afgezet tegen vergelijkbare groep mensen.

 

  • Assesmentopdrachten/Praktijksimulaties

Tijdens de voorbereiding krijgt de kandidaat een situatiebeschrijving die kenmerkend is voor de beoogde functie en waarin de essentiële competenties aan bod komen. Na een korte voorbereiding laat de kandidaat vervolgens in een praktijksimulatie zien hoe hij/zij een bepaalde situatie aanpakt. Daarbij dient een professionele acteur als tegenspeler. Deze acteur is getraind in het oproepen van relevant werkgedrag. Gaat het om een managementfunctie, dan speelt een dergelijke acteur bijvoorbeeld een medewerker, bij een commerciële functie een klant.

 

  • Gesprek met een psycholoog

In het gesprek met de assessor worden gedrags- en situatiegerichte vragen gesteld. Hiermee wordt het beeld dat geschept wordt doormiddel van de tests en vragenlijsten aangescherpt en kan de kandidaat zelf krachten en aandachtspunten aangeven. Aan het einde van de dag wordt gevraagd wat ideeën en bevindingen over het uitgebreid onderzoek en assessment center dag zijn. De kandidaat geeft hier een zelfreflectie op de eigen prestaties. De kandidaat kan geconfronteerd worden met gedrag en prestaties die hij/zij tijdens de dag heeft laten zien en er wordt feedback gegeven op de testresultaten.

 

  • Het rapport

De assessor schrijft een assessment rapport. Daarin worden de testresultaten verwerkt en worden de conclusies en het advies weergegeven. Zowel de opdrachtgever als de kandidaat krijgen een exemplaar van dit rapport, tenzij de kandidaat daar bezwaar tegen heeft.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wij wensen u veel succes op het assessment center!

 

 

printen

Neem direct contact met ons op