bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Definitie workshop

De workshop als werkvorm

Een workshop is een plek waar je instrumenten en inspiratie krijgt waarmee jezelf, of de groep, kan gaan creëren. Een hoge mate van participatie (meedoen) en creativiteit is het gevolg. Ondanks de ruimte voor creativiteit is er wel degelijk sprake van een gestructureerd geheel. De workshop wordt geleid door een facilitator (trainer en of acteur). De workshops duren gemiddeld drie uur, maar korter of langer kan ook.

 

Wanneer vooral inzetten…
Onze workshops zijn vooral goed in te zetten als er behoefte is aan samenwerking, het bereiken van consensus, het creatief vermogen van een groep of het versterken van draagvlak binnen een groep. Daarnaast kunnen de competentieworkshops ook ingezet worden om het competentieniveau van teams en individuele medewerkers te verbeteren.

 

De 7 redenen waarom workshops werken

1. Doen
De meest mensen leren het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief participeren in plaats van passief te luisteren verhoogd het (leer) effect significant.

 

2. Creativiteit

De workshop is bij uitstek de plek om geïnspireerd te raken door de andere deelnemers. De veilige omgeving van een workshop kan een uitermate sterke boost geven aan de (groeps) creativiteit.

 

3. Samenwerken
In onze workshops wordt er intensief samengewerkt. Collega’s ontdekken hierbij kwaliteiten van elkaar die ze niet van elkaar kenden. Ook werkt het goed om in de workshop deelnemers van verschillende afdelingen met elkaar samen te laten werken. Het samenwerken zal zich ook voortzetten na de workshop.

 

4. Verantwoordelijk

Juist omdat er samen gewerkt is om tot een resultaat te komen draagt bij aan een sterk gevoelde verantwoordelijkheid voor dat resultaat. Bij een goede workshop zijn alle deelnemers verantwoordelijk en gedragen zich daar ook naar. We sluiten onze workshops bij voorkeur af met concrete en geaccepteerde afspraken.

 

5. Krachtig

Workshops zijn effectief. Dit komt enerzijds door de beperkte tijd waardoor er snel en intensief tot de kern gekomen wordt en veel randgebeuren wegvalt. Onder druk wordt alles vloeibaar. Anderzijds door snel door te schakelen naar het doen in plaats van praten. We brengen met slimme werkvormen de praktijk effectief de workshop.

 

6. Kort

De duur van een workshop is relatief kort. De impact vaak groot. Daardoor is de investering voor een klant relatief laag, zowel qua inkoop als de verletkosten. Door onze evaluatie en nazorg kunt u het leerrendement verlengen.

 

7. FUN-factor
Last-but-not-least; onze workshops bieden de gelegenheid om in actieve werkvormen anders naar zaken te kijken of mee om te gaan. Dit, samen met de positieve energie die in een groep ontstaat en het sterke DOE-gehalte, leidt tot een hoge ‘fun-factor' bij de deelnemers. Onze workshops hebben daarom altijd een positief effect op de teambuilding!

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op