bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Flexibele arbeidsrelaties;

Het Nieuwe werken gaat ervan uit dat werkgever en werknemer gezamenlijk tot afspraken komen over inzet en samenwerking en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Zo kan de werkgever sneller anticiperen op veranderende markt- of klantvragen. En voor de werknemer is het aantrekkelijk omdat die zijn werk kan afstemmen op persoonlijke omstandigheden, competenties, wensen en ambities. Van one size fits all naar my size fits me! Werkgevers spelen hiermee in op de behoefte van medewerkers om meer zelf te willen bepalen hoe vaak, hoe lang, waar en wanneer zij willen werken.

Flexibele arbeidsrelaties stimuleren ook een bredere inzetbaarheid van medewerkers. Hierdoor kan hun arbeidskracht op meerdere plaatsen binnen de organisatie van nut zijn. Functies vervagen hiermee doordat medewerkers ingezet worden in verschillende projecten en teams. Steeds vaker nemen organisaties dan ook afscheid van gedetailleerde functieomschrijvingen.

 

Om flexibele arbeidsrelaties te laten slagen is het belangrijk:

  • een nieuwe visie te ontwikkelen voor de gevolgen op loopbaanbeleid
  • een passende organisatiestructuur te ontwerpen
  • medewerkers te betrekken in het vinden van antwoorden op nieuwe vragen
print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op