bellen
Contact
reynaarde - laat competenties werken

REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Competentiemanagement implementeren:

Wat wilt u met competentiemanagement bereiken?

Met deze vraag start ons advies. Het is essentieel om hierin vooraf heldere keuzes te maken.

 • Met behulp van competentiemanagement kunt u de organisatievisie vertalen naar gewenst individueel gedrag. Daardoor ontstaat duidelijkheid bij medewerkers over uw verwachtingen.
 • Door middel van competenties kunt u werving, selectie, beoordeling, beloning, functiewaardering, ontwikkeling en opleiding op elkaar afstemmen. Competentiemanagement is daarmee het cement van een consistent hrm-beleid.
 • Competenties vergroten de resultaatgerichtheid van uw medewerkers.
 • Met competentiemanagement kunt u uw personeelsplanning verbeteren: het brengt sterkte punten en tekorten van medewerkers aan het licht.
 • Competenties maken het ontwikkelen en opleiden van medewerkers inzichtelijk. Als u weet welke competenties nodig zijn voor succesvol functioneren en u beoordeelt deze bij uw medewerkers, dan weet u waaraan gewerkt moet worden.
 • Competenties zetten neuzen in dezelfde richting.
 • Competenties maken hrm-beleid beter meetbaar, waardoor het makkelijker is om verantwoording af te leggen over behaalde resultaten.

Hoe kunt u competenties succesvol invoeren en borgen?

Voor een succesvolle implementatie van competenties zijn vier factoren bepalend:

 • Inhoud: zorg voor goed geformuleerde, concrete competenties
 • Fasering: voer competentiemanagement via een logisch stappenplan in
 • Draagvlak: zorg voor betrokkenheid van alle participanten (managers, medewerkers en P&O)
 • Communicatie: informeer iedereen in de organisatie tijdens het hele traject

 

Om competentiemanagement stevig te verankeren in de organisatie is verticale en horizontale borging essentieel.

 • Verticale borging bereikt u door de vertaling van de organisatievisie naar kerncompetenties, die in elk competentieprofiel worden opgenomen.
 • U zorgt voor horizontale borging door competentieprofielen te gebruiken bij selectie, beoordelen en ontwikkelen. Competenties komen op verschillende momenten (in de tijd en in toepassingsmogelijkheden) terug, wat de herkenbaarheid vergroot.

Keuzes bij de start

Succesvol invoeren van competentiemanagement hangt nauw samen met antwoorden op de volgende vragen:

 • Bij welke personeelsinstrumenten (werving en selectie, functiebeschrijving, beoordeling, ontwikkeling en opleiding van medewerkers) wilt u competentiemanagement toepassen?
 • Wordt (wellicht op termijn) een effect op de beloning overwogen?
 • Voert u competentiemanagement in de hele organisatie in of voor bepaalde onderdelen?
 • Hoeveel competenties kiest u per functie? Wat zijn de kerncompetenties die voor iedereen gelden? Wat zijn de afdelingscompetenties? Wat zijn de functiecompetenties?
 • Wie kiest de competenties en op welke wijze wordt het keuzeproces ingericht?
 • Mag men het competentiewoordenboek aanvullen? Wat zijn daarvoor de richtlijnen?
 • Is eerst een pilot wenselijk? Bij welke organisatieonderdelen? Welke vragen moeten in die pilot beantwoord worden?
 • Is het moment van invoering geschikt?
 • Wat is (in hoofdlijnen) de planning? Wanneer moet wat beschikbaar zijn?
 • Wat is het budget?
 • Welke sleutelfiguren betrekt u op welk moment bij het invoeringstraject?
 • Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de stuurgroep vastgelegd?
 • Wat is de rol van P&O?
 • Op welke wijze wordt geëvalueerd? Waarop richt de evaluatie zich?

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij de invoering van competentiemanagement:

 • Begeleiding van het totale invoeringstraject door een van onze ervaren adviseurs/trainers. Stappenplan
 • Leveren van ruim veertig volledig uitgeschreven competenties, inclusief een toelichting over de achtergronden en de manier van kiezen uit de competenties.
 • On-line tests om tot competentieprofielen te komen
 • Aanpassen of ontwikkelen van competenties op basis van de wensen van uw organisatie.
 • Trainen van personeelsfunctionarissen: in de training Competentiemanagement leert u hoe u competentiemanagement in uw organisatie kunt toepassen, hoe u competenties ontwikkelt, waarvoor u ze kunt gebruiken en hoe u ze op een strategisch doordachte wijze invoert.
 • Trainen van managers en leidinggevenden, incompany of via open inschrijving.
 • Verzorgen van informatiebijeenkomsten voor medewerkers.
 • Automatiseren van competentiemanagement in ons on-line systeem

 

print deze paginaprint

Neem direct contact met ons op