REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

BrainstormXL-snel 

Is het kleinere broertje van de BrainstormXL ook wel “ideeëntrechter” genoemd. Het is een event die wij inzetten als de organisatie ideeën wil generen met een concreet resultaat. 

 

Het is een variant op onze Ideeënstorm. De belangrijkste verschillen met Brainstorm XL is de tijdsduur (halve dag) en dat er in een veel hoger tempo gewerkt wordt. We noemen dit ook wel de turbo-versie.

 

BrainstormXL-snel is een leuke en leerzame manier om in een resultaatgerichte setting te praten, denken, discussiëren en te strijden over het beste idee voor een reeel dilemma.

 

In de BrainstormXL-snel worden uw medewerkers, in teamverband, gestimuleerd door een uitdager uit uw eigen organisatie. Door middel van deze interactieve methode proberen de teams (in de rol van adviseur voor 1 dag) in concurrentie met de andere teams de te verkrijgen opdracht binnen te slepen. Elke deelnemer is actief met analyseren, scenariodenken, resultaatgericht samenwerken, communiceren en vooral oplossingen bedenken én presenteren.

 

De BrainstormXL-snel kent een zogenaamd trechter model. In drie fasen gaan de teams de strijd aan voor het beste idee. Na elke fase presenteren de teams in een pitch hun beste idee. Er is een jury (management?) die na elke fase bekend maakt welk team het beste idee heeft. Dit idee wordt nogmaals gepresenteerd en dit vormt de nieuwe uitdaging waar de teams mee verder gaan. Het resultaat aan het einde van het dagdeel is dat iedereen heeft meegewerkt en meegedacht aan het beste idee.

 

Onze ervaring leert dat deze werkwijze niet alleen een hoog leerrendement bij de deelnemers oplevert, maar vooraal ook een verrassend, realistisch en bruikbaar plan geeft die na de dag door u kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Zo heeft de organisatie aan het einde van de dag een concreet- en werkbare plan in handen die uit de praktijk komt en draagvlak heeft.

 

 

De BrainstormXL-snel stap voor stap:

 

 

Opening
We verzorgen een verrassende dagopening waarbij we gebruik maken van unieke improvisatiewerkvormen. We werken hierbij samen met de ervaren acteurs van de theaterbrigade. We verzorgen een improvisatiemusical waarbij voor de medewerkers herkenbare situaties rond het gekozen thema nagespeeld worden. Uit ervaring weten we dat dit zorgt voor enthousiasme onder de deelnemers, een grote herkenbaarheid van de thema’s in de praktijk en tegelijkertijd de kennis met betrekking tot de thema’s weer opfrist.


Stap 1 voorbereiding

XI. Toelichting op het programma door de trainers
 

 

XII. Samenstellen teams

  • Deelnemers stellen de teams zelf samen onder tijdsdruk (vooraf samenstellen is ook mogelijk)
  • De deelnemers bedenken een naam, logo en uitgangspunten voor het fictieve adviesbureau.

 

Stap 2 uitvoering

XIII. De uitdager geeft een beknopte toelichting op de uitdaging. Het betreft hier een bestaande uitdaging van Schiphol. De uitdager wordt in de voorbereiding geïnstrueerd door de trainers. De mate van voorbereiding van de uitdager stemmen we graag met Schiphol af.
 

XIV. Uitleg van de BrainstormXL-snel.
o Spelregels
o Huishoudelijke zaken
o Tijdlijn
 

XV. Start van de BrainstormXL-snel 
 

XVI. Individuele presentaties (maximaal 2 minuten) van de teams aan de uitdager en jury.
 

XVII. Uitdager en jury (en eventueel trainers) beraden zich (onafhankelijk van elkaar) op de presentaties. Zij beoordelen de teams op de inhoud van de voorstellen maar ook op het proces (resultaatgerichtheid, samenwerking).


XVIII. De uitdagers presenteren hun bevindingen en maken de winnaar bekend. Ook voegen ze nog enkele concrete vragen toe m.b.t. de uitwerking.
 

XIX. De winnaars presenteren hun oplossing nogmaals en alle groepen krijgen de opdracht dit idee met de aanvullende vragen van de uitdager en jury verder uit te werken.
 

XX. Bekendmaking overall winnaar en prijsuitreiking (eventueel kort woordje van directie/management over toepassing van het winnende idee en de uitvoering).

 

Stap 3 evaluatie
XXI. Afsluiting met een positief bombardement.
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Duur: halve dag

Aantal deelnemers: 50 tot 400

Kosten: afhankelijk van groepsgroote

 

Vrijblijvende offerte? 
 

printen