REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Vergroot de teamperformance  

 

Data driven teamontwikkeling

 

Een teamrol-ontwikkeltraject is bij ons een data driven teamontwikkeling. We starten met en uitgebreide teamrol-analyse door het team te testen en sturen gedurende het traject op de inzichten uit de intake en de behoeftes van het team.

 

Met een teamrol-ontwikkeltraject van Reynaarde kies je voor het verkrijgen van inzicht in de Belbin rollen van het team met betrouwbare data. Zo kan er gericht gewerkt worden aan het creëren van persoonlijke effectiviteit, duurzame inzetbaarheid, verkleinen van verzuim en meer werkgeluk. Zeker in de huidige tijd waarin we online samenwerken en elkaar niet meer elke dag face to face zien, is het belangrijker dan ooit om als team te blijven functioneren. 

 

Ontdek met ons hoe de samenwerking in het team sterker kan, welke verbeteringen er mogelijk zijn en hoe dat het beste kan worden aangepakt. Voor het management betekent dit: handvatten, richting en begeleiding om op een effectieve wijze het gesprek aan te gaan. Voor de teamleden betekent dit: activatie van opgedane inzichten zodat de persoonlijke effectiviteit vergroot en plezier en er helderheid ontstaat over mogelijke belemmeringen van jou en van je andere teamleden. Zo wordt ook duidelijk hoe we we dit samen kunnen aanpakken.

 

In onze ontwikkeltrajecten maken wij gebruik van een tweetal testen. De testen die we gebruiken: Teamrol test die inzicht geeft in de voorkeurspatronen van gedrag en communicatie. Vanuit de verzamelde antwoorden wordt voor jou een uitgebreide rapportage gemaakt en 1-op-1 nabesproken. Voor het management wordt er een teamrapportage gemaakt. Deze teamrapportage is een kwantitatieve ‘foto’ van het team met een kwalitatieve analyse vanuit de 1 op 1 intakes en teamtraining 1. Om te voorkomen dat we beginnen aan een ontwikkeltraject waar een individu niet klaar voor is maken we gebruik van de Burnout test. Dit doen we om te controleren of de voorwaarden om te kunnen werken aan ontwikkeling op orde zijn: een gezonde mindset en geest.

 

Elk team is anders en daarom maken wij een traject altijd op maat. Om de resultaten van dit traject doorlopend te borgen, maken wij gebruik van ‘heartbeat sessies’. Dit zijn meetings van 30-60 minuten waarin we samen met het management team bespreken welke progressie zichtbaar is en in hoeverre er ergens bijgestuurd moet worden.

 

Voorbeeld traject van 6 maanden:

 • Intake met management: doelen helder formuleren
 • Alle teamleden vullen de test teamrol test en de ‘Burnout assessment tool (BAT)’ in en krijgen van beide testen een persoonlijke rapportage toegestuurd.  

 

Start

Bespreking wensen van management, concrete doel vaststellen van het ontwikkeltraject.

 

1e maand

 • Testafname en 1 op 1 intake met alle teamleden: vertrouwelijke bespreking uitslagen van de testen en afnemen van het kwalitatieve onderzoek.
 • Afstemmen teamtraining met management: We nemen de bevindingen door en bespreken de te nemen stappen om het gestelde doel te bereiken.
 • Teamtraining 1. ‘Van Inzicht naar Actie’: Teamleden (medewerkers en managers) worden uitgenodigd om informatie te delen, de eigen positie helder uit te leggen. Aan de hand van relevante casuïstiek gaan we oefenen in diverse samenstellingen. We sluiten af met een teamdoelstelling.

 

2e maand

 • Heartbeat sessie, gesprek met management: ‘wat gebeurt er? Is er aandacht op de onderlinge samenwerking? Zijn we op koers of moeten we bijstellen?’

 

3e maand

 • Heartbeat sessie, gesprek met management: ‘Wat gebeurt er? Is er aandacht op  de onderlinge samenwerking? Zijn we op koers of moeten we bijstellen?’ Afstemming wat we gaan doen tijdens de teamtraining.
 • Teamtraining 2: ‘Recap, wat is er de laatste tijd gebeurt, zit er energie op het ontwikkeltraject? Merken we verschil? Wat is er nodig om nog meer te kunnen doen? Activatie op het doorpakken om het doel te behalen.

 

4e maand

 • Heartbeat sessie, gesprek met management: Wat gebeurt er? Is er aandacht op  de onderlinge samenwerking? Zijn we op koers of moeten we bijstellen?

 

6e maand

 • Testafname en 1 op 1 intake met alle teamleden: vertrouwelijke bespreking uitslagen van de testen en afnemen van het kwalitatieve onderzoek
 • Heartbeat sessie. Bespreken uitslag en controleren of het doel is behaald.
 • Teamtraining 3: Uitslag bespreken met het team, wat zien we? Is dit wat we willen? Welk doel stellen we ons voor het komende jaar? Wat is ervoor nodig om dat doel te behalen en om de energie er op te bewaken?‘
 • Nabespreking met management. Welke impact heeft dit traject gehad op jullie organisatie? Wat zijn de vervolgstappen? denk aan onboarding? maar ook aan de borging van dit ontwikkelproces.

 

Kosten 

Deze prijs is ter indicatie voor een traject van een half jaar* en een team van 6-10 mensen:

€4500,-

 

Dit is inclusief:

 • Intake met management
 • De testen Jouw Teamrol, BAT en de rapportage TeamInzicht
 • 1 op 1 intake met alle teamleden
 • 2 teamtrainingen
 • 4 heartbeat sessies
 • Nabespreking

 

€6000,-

Deze prijs is ter indicatie voor een traject van een jaar van een team van 12-20 mensen:

 

 €8000,-

Deze prijs is ter indicatie voor een traject van een jaar voor een team vanaf 20 mensen:

 

 

printen

Neem direct contact met ons op