REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Ontwikkelmethode en werkwijze

Onze ontwikkelmethode is gebaseerd op het ijsbergmodel voor competentie-ontwikkeling. Volgens dit model is het gedrag dat je op een bepaalde competentie laat zien (het topje van de ijsberg), opgebouwd uit verschillende niveaus. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden, overtuigingen, motivatie en eigenschappen. 

Via 10 ontwikkelopdrachten en een bijpassend logboek sluit onze methode op het ijsbergmodel aan, zodat je competentieontwikkeling op verschillende niveaus plaatsvindt. De 10 opdrachten doorlopen de 5 onderstaande ontwikkelstappen:

 

Ontwikkelpunt uitdiepen
In deze stap onderzoek je waar je ontwikkelpunt precies ligt. In welke situaties kun je de competentie verbeteren? Wat gaat er precies mis, in hoeverre past de competentie bij jou als persoon en welke overtuigingen dragen bij aan je gedrag?

 

Doel bepalen
In deze stap richt je je op het stellen van concrete doelen. Wat wil je precies bereiken en waarom? 

 

Verdiepen
Je verdiept je in deze fase in de kennis, vaardigheden en overtuigingen die nodig zijn voor ontwikkeling van de competentie. 

 

Toepassen
In deze fase ga je concreet aan de slag met het toepassen van nieuwe kennis, vaardigheden en overtuigingen. 

 

Borgen
De borgfase ondersteunt je bij het in de praktijk blijven toepassen van je nieuwe kennis, vaardigheden en overtuigingen. Je gaat na waar mogelijke belemmeringen (hobbels) liggen en je pakt deze actief aan.  

printen