REYNAARDE TALENTONTWIKKELING
030 - 60 627 11
INFO@REYNAARDE.NL

Medewerkerstevredenheid

De uitslag van het medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft u soms verassende informatie of bevestigd uw beeld. Beide zijn van onschatbare waarde voor het sturen en richten van uw organisatie en haar prestaties. Wij voeren uw onderzoek professioneel uit of kunnen u hierbij adviseren.

 

Wij gaan dan als volgt te werk: Eerst zal de vragenlijst in overeenstemming met de opdrachtgever worden bepaald. Vervolgens zetten wij dit onderzoek uit, waarbij wij in principe uitgaan van een volledige respons. Vaak heeft het onderzoek de vorm van een schriftelijke enquête van circa 30-50 vragen over de mening, attitude of gevoelens van medewerkers.
 

De uitkomsten van het onderzoek zullen wij daarna analyseren met behulp van statistische programma's. Deze analyse bevat concrete statistiek waaruit blijkt hoe de medewerkers staan ten opzichte van de onderzochte onderwerpen. De resultaten van het onderzoek worden overzichtelijk gepresenteerd in een schriftelijk rapport met een mondelinge toelichting.
 

Vitaliteit

Ons doel is organisaties helpen de prestaties van hun medewerkers te verbeteren. Prestaties worden beter wanneer medewerkers goed in de organisatie passen en meer gemotiveerd en competent zijn, en over een goede conditie (lichamelijke- en geestelijke gezondheid) beschikken. Dit bepaalt volgens ons de fitheid van uw organisatie. Wij kunnen de fitheid van uw organisatie toetsen met onze online tool PeopleFit

Een fit bedrijf is de basis voor het realiseren van groeiambitie, verbetering, innovatie en professionalisering van de organisatie. Een fit bedrijf komt makkelijker in beweging en zal beter resultaat behalen bij het omzetten van plannen in acties, het nakomen van afspraken en het zichtbaar maken van resultaten. In een fit bedrijf vormen willen, kunnen en doen namelijk een logisch geheel. 

Toets de fitheid van uw bedrijf met de PeopleFitScan. U krijgt een diagnose van de conditie van uw bedrijf. Klik hier als u een vrijblijvend advies of afspraak wilt.
 

printen